imgres

Bespreking van ‘Een makelaar in Pruisen’ in het zomerkatern van Trouw. ‘ (…) bijzondere verhalen en essays die spelen op bijzondere locaties (…)’.