imgres

Een makelaar in Pruisen en De neef van Delvaux worden besproken in de literaire kroniek van Carel Peeters in Vrij Nederland.  Voor de volledige tekst van ‘Nicole Montagne en de kunst van het essay’,  klik hier .