Buchmerkur Schröerse Berlin over ‘Jagdzeit’

Buchmerkur Schröerse Berlin besteedt aandacht aan mijn essay Jagdzeit dat onlangs verscheen in het septembernummer van SINN UND FORM. Het essay is vertaald door Ira Wilhlem en oorspronkelijk gepubliceerd in De verzuimcoördinator (Wereldbibliotheek). Het verslag is hier te lezen: Jagdzeit in SINN UND FORM.