In het oktobernummer van tijdschrift Streven is in mooie recensie opgenomen van Een makelaar in Pruisen.