Teunis Bunt bespreekt Een makelaar in Pruisen. De recensie is hier te vinden.