André Keikes schreef voor de Leeuwarder Courant een mooie recensie over Een makelaar in Pruisen:

LC-20140124-ZU07012003