^ Essay in tijdschrift Liter

Het essay dat ik schreef over de in Varik wonende kunstenaar Willem den Ouden staat in het nieuwste nummer van Liter. Daarnaast zal ik volgend jaar gastschrijver van dit tijdschrift zijn. Meer bijdragen in het huidige nummer van onder andere Rodaan Al Galidi, Jaap Goedegebuure en Maarten Buser.