504470                    Een-makelaar-in-Pruisen-Nicole-Montagne

    De verzuimcoördinator,                                           Een makelaar in Pruisen, Vantilt,

Wereldbibliotheek, mei 2018                                   januari 2014, tweede druk juli 2014

 

173                       16

De neef van Delvaux, Vantilt, 2005                             Souvenir, uitgeverij Cossee, 2009

 

 

 

 

Bloemlezingen

 

   Het verhaal van twee steden; Praag en Barcelona, festivalbloemlezing City2Cities, 2012

   Over chicks en andere dames, een uitgave van Festival Mooie Woorden, Utrecht, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties