Cyrille Offermans schreef in Ons Erfdeel (nummer 3, augustus 2014) een mooie recensie over Een makelaar in Pruisen. ‘ (…) Nicole Montagne heeft een eigen geluid, ze is een verassende aanwinst  voor de Nederlandse literaire essayistiek.’